Resim-İş Öğretmenliği Hakkında Bilgi

Resim-İş Öğretmenliği Hakkında Bilgi

resim-is-ogretmenligi Resim-İş Öğretmenliği

 Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.
GÖREVLER
Resim / Resim – İş ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

[wptab name=’Resim-İş Öğretmenliği’]

Resim-İş Öğretmenliği

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.
GÖREVLER
Resim / Resim – İş ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Resim / Resim – İş öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
– Çalışma masası, resim sehpası, çeşitli boyalar, mürekkep, fırça, tuval, palet, tutkal, renkli kağıtlar, cetvel, maket bıçağı, oyma bıçakları, çeşitli el aletleri, röprodüksiyonlar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Resim / resim – iş öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim/Resim -iş öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde genel yeteneğe,
– Renkleri ayırdedebilme gücüne,
– El ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna,
– Şekilleri ve renkleri ayırdedebilme ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

[/wptab]

[wptab name=’Resim-İş Öğretmenliğinin Bulunduğu Üniversiteler’]Resim-İş Öğretmenliğinin Bulunduğu Üniversiteler

Marmara Üniversitesi
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi
Konya Necmettin erbakan Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İzmir Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi
Çanakkkale 18 Mart Eğitim Fakültesi
Bilkent Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi
Adnan Menderes Eğitim Fakültesi
Aksaray Üniversitesi Eğitim fakültesi
Atatürk Üniversitesi KAzım Karabekir Eğitim fakültesi
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim fakültesi
Çukurova Üniversitesi Eğitim fakültesi
Dicle Üniversitesi Eğitim fakültesi
Erciyes Üniversitesi Eğitim fakültesi
Erzincan Üniversitesi Eğitim fakültesi
Fırat Üniversitesi Eğitim fakültesi
Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi
Gaziantep Üniversitesi Eğitim fakültesi
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim fakültesi
Harran Üniversitesi Eğitim fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim fakültesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim fakültesi
Mersin Üniversitesi Eğitim fakültesi
Muğla Üniversitesi Eğitim fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim fakültesi
Niğde Üniversitesi Eğitim fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim fakültesi
Trakya Üniversitesi Eğitim fakültesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim fakültesi

Not: bildiğin başka okullar varsa lütfen yorum olarak yazarak bize bildiriniz.

[/wptab]

[end_wptabset]

[end_wptabset]

 

Güzel Sanatlar Bölümleri Manşet