Kahramanmaraş Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

Kahramanmaraş Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemiz Resim Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile alınacak kontenjan 25 öğrenci olarak belirlenmiştir.

kahramanmaras-sutcu-imam-uni-yetenek

Başvuru Şartları: 

 • 2016 yılında yapılan YGS sınavında; puan türüne bakılmaksızın en az 140 ve daha fazla puan alan Lise, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve dengi okul mezunları başvurabilir.  Engelli öğrenciler için [ Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm.) engelli olduklarını belgelemeleri kaydı ile YGS puanlarından en az birinin  100 ve üzerinde olması gerekmektedir. ( Bakınız ÖSYM Kılavuzu Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi.)] Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; engelli öğrencilerin, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara YGS puanları değerlendirmeye katılmadan ( ÖSYS Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan ) Yetenek Sınavı sonucuna göre değerlendirilerek, Yetenek Sınavını  kazanan öğrencilerin  kayıtları yapılacaktır
 • Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu sınava girmek üzere başvurabilir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler: 

 • Başvuru Dilekçesi (Ön kayıt esnasında verilecek ve örneği Üniversitemizin ve Fakültemizin web sitesinde yayınlanacaktır)
 • YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da kayıt sırasında onaylanacak fotokopisi
 • Lise Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopi onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir. Noter veya Güzel Sanatlar Fakültesince onaylanacaktır..)
 • Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi (Noter veya Güzel Sanatlar Fakültesince onaylanacaktır.)
 • Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar adayın sınavdaki görünümüne uygun olacaktır)
 • Adaylar başvuru esnasında tüm belgelerin aslı ile müracaatta bulunacaklardır.

Başvuru Tarihi ve Yeri :

 •  Başvurular 18-28 Temmuz  2016 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapılacaktır.
 • Posta veya kargo ile yapılacak başvurularda; Belgelerin, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Özel Yetenek Sınav Kayıt Bürosu, Avşar Kampusü-Kahramanmaraş adresine “28 Temmuz 2016” tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıt bürosuna ulaşmayan belgeler için postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Posta/Kargo yoluyla başvuran adayların eksik evrakı olması durumunda, tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Bu yolla başvuru yapan adaylar başvuru sorgulamasını 0 (344) 280 1515 ve 280 1518 nolu telefonlardan yapabilirler.
 • Posta/Kargo yoluyla başvurusu kabul edilen adayların sınava girebilmeleri için gerekli YETENEK SINAVI GİRİŞ  BELGELERİNİ en geç 28 Temmuz 2016 tarihinde Fakültemiz Yazı İşleri Bürosundan almaları gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında öğrenci adaylarına üzerinde fotoğrafı bulunan YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ verilecektir. YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ve ÖZEL KİMLİK BELGESİ’ni( Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Güncel Pasaport) göstermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
 Sınav Tarihi ve Yeri:
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Özel Yetenek Giriş Sınavına 01 Ağustos 2016( Pazartesi) tarihinde saat 10:00’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başlanacaktır. Bu sınava girmek için, kayıt yaptıran tüm adayların 8.30’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hazır bulunması gerekmektedir. (Eleme niteliğindeki bu sınavın sonuçlarına göre ikinci aşama sınavına girecek adayların listesi aynı gün akşamında ilan edilecektir).
 • II. Aşama Yetenek Sınavına 02 Ağustos 2016 (Salı)  tarihinde saat 9.00’da Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başlanacaktır. İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.

Resim Bölümü’ne girecek bütün adaylara, Resim Yetenek Sınavı için gereken tüm araç ve gereçler Fakültemizce temin edilecektir.

ayrıntılı bilgi: http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=18739

2016 Özel Yetenek Sınavı