Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Plastik sanatlar, fonetik sanatlar,ritmik sanatlar nedir?

Güzel sanatlar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Sanat eseri üretmede kullanılan malzemenin dikkate alındığı geleneksel sınıflandırmada güzel sanatlar üç âna başlık altında incelenir: Görsel (plastik) sanatlar, işitsel (fonetik) sanatlar ve dramatik (ritmik) sanatlar. Güzel sanatlar aynı zamanda modern olarak da sınıflandırılmıştır.

GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI

KLASİK (GELENEKSEL) SINIFLANDIRMA

Fonetik-sanatlar-plastik-sanatlar-ritmik-sanatlar-geleneksel

1) PLASTİK (Görsel) SANATLAR (Maddeye Biçim Veren Sanatlar) 

 • Resim
 • Heykel
 • Mimari
 • Kabartma
 • Hat
 • Tezhip
 • Minyatür

2) FONETİK (İşitsel) SANATLAR (Sese, Söze Biçim Veren Sanatlar)

 • Edebiyat
 • Müzik

3) RİTMİK (Dramatik, Karma) SANATLAR (Harekete Biçim Veren Sanatlar)

 • Tiyatro
 • Bale
 • Dans
 • Opera
 • Sinema

Güzel sanatları, görsel, işitsel ve dramatik sanatlar biçiminde üçe ayıran geleneksel sınıflandırmanın bazı sanat dallarının sınıflandırılmasını zorlaştırması üzerine günümüzde yeni bir sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir. Bu modern yönteme göre güzel sanatlar yedi başlık altında incelenmektedir:

Fonetik-sanatlar-plastik-sanatlar-ritmik-sanatlar

 

Güzel Sanatlar Manşet