Cumhuriyet Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

Cumhuriyet Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Güzel Sanatlar Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜM-ANABİLİM DALLARI VE KONTENJANLARI

1- Heykel          : 15

2- Resim            : 30

3- Müzik              :      a) Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı  : 20

b) Müzik Bilimleri Anabilim  Dalı     : 20

cumhuriyet-uni-yetenek

(ÖSYM’ nin yerleştirme kılavuzundaki verilen kontenjanlar dikkate alınacaktır)

ÖN KAYIT BAŞVURU KOŞULLARI

HEYKEL BÖLÜMÜ: Bu sınava başvurabilmek için tüm lise mezunlarının 2016 YGS’ ye girmiş ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.) Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla YGS puanlarının en az birinin 100 ve üzerinde alması gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

RESİM BÖLÜMÜ: Bu sınava başvurabilmek için tüm lise mezunlarının 2016 YGS’ ye girmiş ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)  Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla YGS puanlarının en az birinin 100 ve üzerinde alması gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI: Bu sınava başvurabilmek için tüm lise mezunlarının 2016 YGS’ ye girmiş ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)  Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla YGS puanlarının en az birinin 100 ve üzerinde alması gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI: Bu sınava başvurabilmek için tüm lise mezunlarının 2016 YGS’ ye girmiş ve YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)  Engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla YGS puanlarının en az birinin 100 ve üzerinde alması gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

Not: Özel Yetenek Sınavına, ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilen veya başka Üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da başvurabilirler.

 

ÖN KAYIT BAŞVURUSU  İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-   Form Dilekçe ( Ön kayıt sırasında matbu olarak verilecektir.)

2-   2016 Yılı ÖSYM Sınav sonuç belgesinin yazıcıdan alınan çıktısı.

3-   Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5×6 boyutlarında üç adet fotoğraf (Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar yazıcısı çıktısı ve fotokopi kabul edilmez.)

4-   Nüfus Cüzdanının aslı veya fotokopisi ( Kontrol edilip aslı iade edilecektir.)

  ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ, SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ

Bölüm-Anabilim Dalı Başvuru Tarihleri Sınav Tarihleri Sınav Yeri

 

Resim 18-22 Temmuz 2016 25 Temmuz 2016 Merkezi Öğrenci Kafeteryası

 

Heykel 18-22 Temmuz 2016 26 Temmuz 2016 Merkezi Öğrenci Kafeteryası

 

Müzik

Müzik Bilimleri

18-22 Temmuz 2016 25 Temmuz 2016 tarihinde başlayıp, sonraki günlerde sınav bitinceye kadar devam edecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi Ekrem Zeki Ün Dinleti Salonu
Müzik-Müzik Teknolojisi 18-22 Temmuz 2016 27 Temmuz 2016 tarihinde başlayıp, sonraki günlerde sınav bitinceye kadar devam edecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi Ekrem Zeki Ün Dinleti Salonu

Not: Başvurular Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Resmi tatillerde  ön kayıt yapılmayacaktır. Posta ve e-posta ile kayıt yapılmaz.

 ÖZEL YETENEK SINAVI ÖN KAYIT  VE  KONTENJANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 a-    Ön  kayıt  başvuruları  tüm  bölümler  için Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına  ; 18-22 Temmuz 2016  tarihleri arasında adayın kendisi tarafından yapılabilir ya da bir yakını aracılığı ile yaptırılabilir. Posta ve e-posta ile başvurular dikkate alınmaz.

b-   Başvuru sırasında öğrenci adayına üzerinde fotoğrafı bulunan sınav giriş belgesi verilecektir. Sınav giriş belgesini ve özel kimlik belgesini göstermeyen aday sınava alınmayacaktır.

c-    Sınav zamanına kadar Özel Yetenek Sınavı şartları ile ilgili değişiklik yapma hakkı Rektörlük Makamı oluru ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına aittir.

d-   Asıl ve yedek listeler oluşturulurken ÖSYM’ nin yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar dikkate alınacaktır. Kontenjanlardaki azaltılma, çoğaltılma ve kontenjan verilmemesi hallerinde ÖSYM yerleştirme kılavuzu baz alınarak işlemler yapılacaktır.

e-    Yapılan sınav sonucunda özel yetenek sınavının sıralaması ilan edilecektir. Bölüm kontenjanları ve orta öğretim başarı puanları belli olduğunda, özel yetenek sınavı sonuçları ve diğer veriler de girilerek elde edilecek Asıl ve Yedek Liste ilan edilecektir.

f-    Adayların orta öğretim başarı puanları belli olduğunda Fakültemize belgenin yazıcıdan alınan çıktılarını vermek zorundadır. OÖBP belgesi getirmeyenler asıl ve yedek liste yapılırken sıralamada dikkate alınmayacaktır.

 

TÜM BÖLÜMLERİN KESİN KAYITLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a)    Asıl listeden kazanan adayın kayıtları 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü yapılacaktır.

b)   Yedek listeden kazanan adayların kesin kayıtları 31 Ağustos 2016 Çarşamba  günü 08.00-12:00 saatleri arasında  yedeklik sıralamasına göre  yapılır. Saat 13:00–14:00 arasında boş kontenjan kaldığı takdirde kesin kaydını yaptırmak isteyen yedek adaylardan dilekçe alınacak, Yerleştirme Puanı Sonuçlarına göre değerlendirilerek en yüksek puanlı yedek adaydan başlanarak mesai bitimine kadar kesin kayıtları yapılacaktır.

c)    Asıl ve yedek listeden kazanan adaylar, belirtilen kayıt gün ve saatlerinde kayıt yaptırmamaları halinde, kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

d)   Kesin kayıtlar Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’ nda yapılacaktır.

e)    Kayıt sildirme durumunda, Eğitim-Öğretim yılının ilk iki haftası içinde kontenjan tamamlanana kadar yedek listeden puan sıralamasına göre kayıt yaptırılabilir.

Ayrıntılı bilgi için Tıkla

[pie_register_form]

2016 Özel Yetenek Sınavı