Aydın Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

Aydın Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

Aydın Üniversitesi 3 . Özel Yetenek Sınavı 07 Haziran 2016’da yapılıyor.

3 . Özel Yetenek Sınavı 07 Haziran 2016’da

———————————————————————————————

aydin-ozel-yetenek


ÖZEL YETENEK SINAVLARI

A-ADAY KAYDI

1- Özel Yetenek Sınavına Lise ve dengi okullardan mezun olmuş veya olacak öğrencilerden 2016 YGS sınavına katılmış ve YGS 1.2.3.4.5 ve 6. dan birinden 150.000 veya daha fazla puan almış olan öğrenciler girebilir.

2- Sınav aday kaydına başvuracak öğrencilerden TC. Nüfus Cüzdanı ve YGS sonuç belgesi fotokopisi istenir.

3- Öğrenci 1 nci alandan en fazla 2 bölüme başvurabilir. İki farklı alana başvuru yapılamaz.


1. Alanda;

– Çizgi Film ve Animasyon
– Grafik Tasarım
– Moda ve Tekstil Tasarımı
– İç Mimarlık
– Endüstri Ürünleri Tasarımı

 1. Alanda;– Drama ve Oyunculuk
 2. 1nci Alan Sınavları, planlanan tarihlerde 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00 da başlayacak şekilde tek aşamalı (Çizim Sınavı) olarak yapılacaktır.
 1. 2nci Alan Drama ve Oyunculuk bölümü için,

Özel yetenek sınavı 3 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölüm çoktan seçmeli genel kültür sınavıdır. Sınavın başlama saati 10:00’dur.

İkinci bölümde piyano eşliğinde adayın kulak ve ses yetisinin değerlendirilmesi  yapılır.

Üçüncü bölüm ise sahne sınavı ve mülakat bölümüdür. Bu aşamada adaydan, daha önceden hazırlamış olduğu, tiyatro edebiyatından iki tirad ve bir şiiri sunması beklenmektedir..

 1. Sınav aday kaydına başvuran öğrencilere sınav giriş evrakı verilecek,sınavda bu evrakın ve TC Nüfus Cüzdanını yanında buludurmaları kendilerine bildirilecektir. 

B- ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT

Girme hakkını kazanan öğrencilerin kayıtları, sınav sorumlusu Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Veysel GÜNAY’ın onaylı belgesi esas alınarak yapılacaktır.

ÖN KAYITTA                  

 • YGS Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi

KESİN KAYITTA
Ön kayıtta alınan belgelere ilave olarak;

 • Diploma veya yeni tarihli geçici Mezuniyet Belgesi
 • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutlarında Fotoğraf
 • Banka Sözleşmesi (Kayıt sırasında Muhasebe ile Veli arasında yapılacaktır.)

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI’NCA ÖN KAYITTA YAPILACAK İŞLEMLER

Sınava girecek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilanda belirtilen tarih aralığında kayıt yaptırmak mecburiyetindedir. Kayıtta Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Veysel Günay’ın onaylı belgesi esas alınacaktır.

ÖN KAYITLARDA ÖDEME ESASLARI

 • Kayıt hakkı kazanan öğrenciye ait Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca verilecek belge esas  alınacaktır.
 • Kayıtta 3.000 TL. (Üç Bin Türk Lirası) ön kayıt ücreti peşin olarak alınır. Kesin kayda dönüştürmek isteyenler, bölüm ücretinin bakiyesini peşin veya 9 eşit takside bölerek ödeyebilir.
 • Kayıt yaptıran öğrenci YGS ve LYS sonuçlarına göre herhangi bir Devlet veya Vakıf Üniversitesine yerleşme durumunda alınan kayıt ücretinin %75 i  2.250 TL. (İki Bin İkiyüz Elli Türk Lirası), durumun belgelenmesi koşulu ile iade edilecektir.
 • Kayıt yaptıran öğrenci herhangi bir Devlet veya Vakıf Üniversitesine Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmesi durumunda ise kayıt ücreti 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası) geriye ödenmeyecektir.

KESİN KAYITLARDA ÖDEME ESASLARI

 • Ön kayıtlar ÖSYM tarafından belirlenen kayıt döneminde kesin kayda dönüştürülür.
 • Kesin kayıtlara bölüm ücretinin bakiyesi peşin, kredili hesap sözleşmesi ile taksitli ve kredi kartı ile tahsil edilir.
 • Kredili hesap sözleşmesi ile ödemelerde; kayıt döneminde dokuz, EK kayıt döneminde ise sekiz takside bölünerek, ödemeler banka kanalı ile yapılır.

KREDİLİ HESAP SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Maaşlı Çalışanlar

 • Nüfus Cüzdanının aslı
 •  Son aya ait maaş bodrosu, kaşeli ve imzalı (Son 3 aylık SSK’nın aynı işyerinden ödenmesi zorunludur.)
 •  Şirketten maaş yazısı getirenlerin, imzalayana ait şirket imza sirküleri almaları gerekmektedir.

Emekliler

 • Nüfus Cüzdanının aslı

Kira Geliri olanlar

 • Nüfus Cüzdanının aslı
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Kira gelirini gösteren son 6 aya ait banka Hesap Ekstresi

Çiftçi olanlar

 • Nüfus Cüzdanının aslı
 • Çiftçi belgesi ve zirai kazancı gösterir belge

Şahıs Firması Olanlar

 •  Nüfus Cüzdanının aslı
 •  Vergi Levhası (En az 6 aylık matrahı gösterir olmalı)
 •  Geçici Vergi Beyannamesi (Son iki dönem)
 •  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Son dönem)

Limited veya Anonim Şirketi Sahibi olanlar

 • Nüfus Cüzdanının aslı
 • Banka mevduatlarını gösteren hesap cüzdanları (son aya ait hesap hareketleri işlenmiş olmalı)
 • Fon bakiyelerini gösteren güncel hesap ekstreleri
 • Hisse senedi depo hesap detaylarını gösteren banka ya da aracı kurum hesap dökümleri

Kredi kartı ve peşin ödeme

 •  Kredi kartı ve tamamını peşin ödeme yapacak velilerin banka tarafından istenen ve yukarıda açıklanan belgeleri getirme yükümlülüğü yoktur.
2016 Özel Yetenek Sınavı Genel