Trakya Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

2016 – 2017 Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları İlanı

İLAN
 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavları ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne 30, Grafik Tasarımı Bölümüne 30 ve Heykel Bölümüne 15 öğrenci alınacaktır. Adaylar sınav başvurularını 15 – 26 Ağustos 2016 tarihleri arasında http://oys.trakya.edu.tr adresinden online olarak yapacaklardır.

trakya-uni-yetenek

Ön Kayıtlar İçin Gerekli Koşullar:

a) Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,

b) En az Ortaöğretim diplomasına sahip olmak,

c) Ön kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki tabloda belirtilen, ÖSYM tarafından o yıl için geçerli kılınan YGS sınavının herhangi bir puan türünden belirtilen puanı almış olmak,

Grafik Tasarımı

180

Resim

170

Heykel

150

Sınav İçin Gerekli Belgeler:

a)  Ön kayıt formu (Online başvuru sonrası adayların maillerine gelen form )

b) Nüfus cüzdanı aslı (Sürücü belgesi, pasaport)

c)  Sınavlarda başarılı olan adaylar, kesin kayıt için Ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslını getirmek zorundadırlar.

Tercihler ve Sınav Tarihleri

 Adaylar sadece tek bir bölüm için tercih yapabilir. Tercih edilen bölümün sınavı iki aşamalı olarak yapılır.

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları 31 Ağustos 2016 – 02 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuran adayların sayısının fazla olması halinde sınav tarihlerinde ve saatlerinde dekanlıkça değişiklikler yapılabilir.

Sınav Yeri ve Saatleri:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Balkan Kongre Merkezi, Balkan Yerleşkesi EDİRNE

Bölüm

 

Tarih

1. Aşama

Saatleri

2. Aşama

Saatleri

Grafik Tasarımı

 

31.08.2016

09.00 – 11.00

15.30 – 17.30

Resim

 

01.09.2016

09.00 – 11.00

15.30 – 17.30

Heykel

 

02.09.2016

09.00 – 11.00

15.00 – 17.30

Sınav Türleri;

1.Aşama Sınavı:

Grafik Tasarımı Bölümü: Canlı Model veya Nesneden Desen Sınavı

Heykel Bölümü : Canlı Model veya Nesneden Desen Sınavı

Resim Bölümü : Canlı Model veya Nesneden Desen Sınavı

2.Aşama Sınavı:

  Grafik Tasarımı Bölümü : İmgesel karakalem desen sınavı

Heykel Bölümü : Bellek veya yarı belleğe dayalı desen sınavı

Resim Bölümü :  Bellek veya yarı belleğe dayalı desen sınavı

Adayların Sınavlarda Başarılı Sayılarak Bir Sonraki sınava geçebilmeleri İçin:

a) 1.Aşamada 100 üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

b) 2.Aşamada 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

c) Sınav’ın her aşamasında başarısız adaylar elenirler.

Sınav İçin Getirilecek Malzemeler ve Ek Koşullar:

a) Sınava Girecek Adaylar:

Siyah Kurşunkalem (HB, 2B, 3B vs.), silgi, kalemtıraş, 50×70 cm boyutunda altlık (duralit), kâğıdı tutturmak için kıskaç getirmek zorundadır. Dileyen adaylar söz konusu malzemeleri 75 TL karşılığında fakülteden temin edebilirler.

b) Ek Koşullar:

1-   Sınavlarda farklı renkte kalem ve farklı renkte resim kâğıdı kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksi durumda sınav evrakı tespit edilir ve Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek sınav evrakı tutanakla iptal edilir.

2-   Sınav kâğıdı üzerinde bulunan işaret nitelikli sembol (isim, yazı, rakam vb.) bulunursa sınav evrakı tespit edilir ve Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek sınav evrakı tutanakla iptal edilir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz:

Sınav Sonuçları 02 Eylül 2016 Cuma günü veya en geç 03 Eylül 2016 Cumartesi günü  saat 17.00’a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, fakülte web sayfasından ilan edilecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçlar açıklandıktan sonra 05-06 Eylül 2016 tarihinde yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır. Sınav sonucuna itirazlar için, adayların Fakülte Döner Sermaye banka hesabına 100 TL yatırmaları ve bankadan alacakları dekontları, itiraz dilekçesi ekinde beyan etmeleri gerekmektedir. Bu tür başvurular şahsen Fakülte Sekreterliği’ne yapılmak zorundadır.

Posta, elektronik posta, faks ve telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazı uygun görülen adaylara, ödedikleri ücret iade edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri:

Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları 07-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde yapılacaktır. Verilen sürede kesin kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarını kaybederler.

Yedek Kontenjanlar:

Yedek Kontenjan Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2016

 

ayrıntılı bilgi için tıkla

[pie_register_form]

Bir Cevap Yazın