Ondokuz Mayıs Üni. Özel Yetenek Sınavı 2016

Fakültemiz 2016 – 2017 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu yayınlandı
ondokuz-mayis-uni-ozel-yetenek

Başvuru tarihleri
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Seramik – Cam Bölümü 2016-2017 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları 15 Haziran – 11 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir

[pie_register_form]

Bir Cevap Yazın