Fotoğraf Bölümü Hakkında Bilgi

 FOTOĞRAF TANIM Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkaran kişidir. GÖREVLER Fotoğrafçılık, müşterinin ist...

Resim Bölümü Hakkında Bilgi

TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir. GÖREVLER – Yapacağı resmin konusu ve niteliğine uygun araç ve gereçl...

Seramik Bölümü Hakkında Bilgi

 Seramik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili ...

Grafik Bölümü Hakkında Bilgi

 Bu bölümden mezun olanlara Grafiker veya grafik tasarımcısı denir. Grafiker ; Kitapların, dergilerin, gazetelerin veya ambalaj, katalog, afiş, broşür gibi endüstriyel ürünlerin resim, amblem, desen ...