Sahne Sanatları Bölümü Hakkında Bilgi

[wptab name=’Sahne Sanatları Bölümü’] MSGSÜ Devlet Konservatuvari Sahne Sanatlari Bölümü kendi bünyesinde Tiyatro, Opera ve Bale Anasanat Dallari olmak üzere 3 Anasanat Dali’nda egitim ve...

Oyunculuk Bölümü ( Tiyatro )

[wptab name=’Oyunculuk Bölümü ( Tiyatro )’] TİYATRO OYUNCUSU TANIM Bir tiyatro oyunundaki bir kahramanı sahnede canlandıran kişidir. GÖREVLER – Yönetmen tarafından kendisine uygun g...

Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü

[wptab name=’Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü’] DEKOR VE KOSTÜM SANATÇISI/TASARIMCISI TANIM Tiyatro, opera, sinema gibi gösterilerde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorların...

Müzik Öğretmenliği Hakkında Bilgi

[wptab name=’Müzik Öğretmenliği Bölümü’] MÜZİK ÖĞRETMENİ __________________ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda, öğrencilere ya da yetişkinlere, müzik ile ilgili eğitim veren k...

Dramatik Yazarlık Bölümü

DRAMATİK YAZARLIK 2004 yılında kurulan Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı anasanat dallarını içerir. Tiyatronun bu alt dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen li...

Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

[wptab name=’Sanat Yönetimi Bölümü’] SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişi...

Resim-İş Öğretmenliği Hakkında Bilgi

 Resim-İş Öğretmenliği  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. GÖREVLER Resim / R...

Konservatuvar Hakkında Bilgi

Müzik, tiyatro ve bale eğitiminin verildiği okul anlamına gelen Konservatuvarların kuruluşu 1914 yılına dayanıyor. Müzik, opera, bale ve tiyatro sanatlarını koruma ve yayma, bu alanlardaki geleneksel...

Geleneksel Türk El sanatları Bölümü

Geleneksel Türk El sanatları Bölümü Beş anasanat dalından oluşan bölümümüzdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarı...

Heykel Bölümü Hakkında Bilgi

 HEYKELTRAŞ TANIM Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler çeşitli şilt, plaket veya süs eşyaları yapan kişidir.     [wptab name=’Heyk...

İç Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi

 TANIM Bir mekanı (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir. GÖ...

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Tekstil Bölümü, 1977-1978 öğretim yılında, Tekstil Tasarımı eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bu program öğrenciyi dört yıl boyunca; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Gi...

Endüstri Tasarımı Bölümü

 Endüstri Tasarımı Bölümü Endüstriyel tasarım, ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü ürün ve sistemi algısal, estetik ve işlevsel bütünlüğüyle ele alarak yenilikçi çözüm üreten yaratıcı bir meslektir. E...

Animasyon Bölümü Hakkında Bilgi

 Çizgi film programının amacı, sinema ve video filmleri için hareketli resim veya Grafik çizen sanatçıları yetiştirmek. Çizgi film programında sinemaya giriş, temel sanat eğitimi, animasyon, desen, t...