Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Plastik sanatlar, fonetik sanatlar,ritmik sanatlar nedir? Güzel sanatlar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Sanat eseri üretmede kullanılan malzemenin dikkate alındığı geleneksel sınıflandırmada ...

Sahne Sanatları Bölümü Hakkında Bilgi

[wptab name=’Sahne Sanatları Bölümü’] MSGSÜ Devlet Konservatuvari Sahne Sanatlari Bölümü kendi bünyesinde Tiyatro, Opera ve Bale Anasanat Dallari olmak üzere 3 Anasanat Dali’nda egitim ve...

Oyunculuk Bölümü ( Tiyatro )

[wptab name=’Oyunculuk Bölümü ( Tiyatro )’] TİYATRO OYUNCUSU TANIM Bir tiyatro oyunundaki bir kahramanı sahnede canlandıran kişidir. GÖREVLER – Yönetmen tarafından kendisine uygun g...

Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü

[wptab name=’Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü’] DEKOR VE KOSTÜM SANATÇISI/TASARIMCISI TANIM Tiyatro, opera, sinema gibi gösterilerde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorların...

Güzel Sanatlara Dikey Geçiş

Bir Çok arkadaşımızın takıldığı veya cevabını bulamadığı konulardan bir tanesi de ön lisans’tan güzel sanatlara lisans bölümlerine DGS ile geçişin yapılıp yapılamadığı veya dikey geçişin nasıl ...

Müzik Öğretmenliği Hakkında Bilgi

[wptab name=’Müzik Öğretmenliği Bölümü’] MÜZİK ÖĞRETMENİ __________________ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda, öğrencilere ya da yetişkinlere, müzik ile ilgili eğitim veren k...

Dramatik Yazarlık Bölümü

DRAMATİK YAZARLIK 2004 yılında kurulan Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı anasanat dallarını içerir. Tiyatronun bu alt dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen li...

Güzel Sanatlar İçin Bir Kaç Yararlı Link

Bu site için; dünyanın en ünlü müzelerini üç boyutlu olarak sanal ortamda gezme şansını tanıyor. www.googleartproject.com   Bu sitede sizler için 360 derece döndürüle bilen modeller 3D olarak ek...

İmgesel Çizimi Nasıl Geliştirilir ?

imgesel çizimin gelişmesinde en büyük rolü model ve hareketler belirler. hangi hareket hangi açıda nasıl durur ? perspektifi nasıl olur ? oran orantısı nasıl olacak ? diyelim ki model buldunuz size i...

Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

[wptab name=’Sanat Yönetimi Bölümü’] SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişi...

Resim-İş Öğretmenliği Hakkında Bilgi

 Resim-İş Öğretmenliği  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. GÖREVLER Resim / R...

Konservatuvar Hakkında Bilgi

Müzik, tiyatro ve bale eğitiminin verildiği okul anlamına gelen Konservatuvarların kuruluşu 1914 yılına dayanıyor. Müzik, opera, bale ve tiyatro sanatlarını koruma ve yayma, bu alanlardaki geleneksel...