Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Plastik sanatlar, fonetik sanatlar,ritmik sanatlar nedir? Güzel sanatlar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Sanat eseri üretmede kullanılan malzemenin dikkate alındığı geleneksel sınıflandırmada ...

Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü

DEKOR VE KOSTÜM SANATÇISI/TASARIMCISI TANIM Tiyatro, opera, sinema gibi gösterilerde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorlarını tasarlayıp uygulayan kişidir. GÖREVLER Dekor ve kostüm sana...

Güzel Sanatlara Dikey Geçiş

Bir Çok arkadaşımızın takıldığı veya cevabını bulamadığı konulardan bir tanesi de ön lisans’tan güzel sanatlara lisans bölümlerine DGS ile geçişin yapılıp yapılamadığı veya dikey geçişin nasıl ...

Dramatik Yazarlık Bölümü

DRAMATİK YAZARLIK 2004 yılında kurulan Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı anasanat dallarını içerir. Tiyatronun bu alt dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen li...

Güzel Sanatlar İçin Bir Kaç Yararlı Link

Bu site için; dünyanın en ünlü müzelerini üç boyutlu olarak sanal ortamda gezme şansını tanıyor. www.googleartproject.com   Bu sitede sizler için 360 derece döndürüle bilen modeller 3D olarak ek...

İmgesel Çizimi Nasıl Geliştirilir ?

imgesel çizimin gelişmesinde en büyük rolü model ve hareketler belirler. hangi hareket hangi açıda nasıl durur ? perspektifi nasıl olur ? oran orantısı nasıl olacak ? diyelim ki model buldunuz size i...

Resim-İş Öğretmenliği Hakkında Bilgi

 Resim-İş Öğretmenliği  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. GÖREVLER Resim / R...

Konservatuvar Hakkında Bilgi

Müzik, tiyatro ve bale eğitiminin verildiği okul anlamına gelen Konservatuvarların kuruluşu 1914 yılına dayanıyor. Müzik, opera, bale ve tiyatro sanatlarını koruma ve yayma, bu alanlardaki geleneksel...