Oyunculuk Bölümü ( Tiyatro )

[wptab name=’Oyunculuk Bölümü ( Tiyatro )’]

TİYATRO OYUNCUSU
TANIM
Bir tiyatro oyunundaki bir kahramanı sahnede canlandıran kişidir.

GÖREVLER
– Yönetmen tarafından kendisine uygun görülen rolü inceler,
– Benimsediği takdirde kahramanının sözlerini beller,
– Kahramanın ruh halini anlamaya ve davranışlarını canlandırmaya çalışır,
– Oyunun kendi payına düşen kısmını yalnız başına ve yönetmen gözetiminde birçok defa prova eder,
– Oyunun genel provalarına katılır,
– Temsil saatlerinde oyundaki rolünü oynar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Sahnelenecek oyun metni, tekst veya senaryo,
– Rolün gerektirdiği kostümler, aksesuarlar ve takılar,
– Makyaj malzemeleri,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tiyatro oyuncusu olmak isteyenlerin;
– Düzgün bir beden yapısına ve iyi bir ses tonuna,
– Çok güçlü bir belleğe,
– Başkalarının duygularını anlayabilme ve başkalarının davranışlarını özümleyip canlandırabilme,
– Düzgün konuşabilme, dans edebilme yeteneklerine sahip,
– Yaratıcı, coşkulu,
– Yönergeye uygun davranabilen, düzenli, disiplinli
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tiyatro oyuncusu genellikle kapalı mekanlarda çok ender olarak açık havada çalışır. Büyük salonlarda ve açık havada temsil verirken oyuncunun sesini iyi ayarlaması gerekir. Oyuncu görev yaparken rejisörle, kostüm ve makyajcılarla, diğer oyuncularla doğrudan iletişim halindedir ve dolaylı iletişimi seyirci ile kurma çabasındadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bir oyuncunun başarı veya başarısızlığı halkın ilgisine göre belirlenir, dolayısıyla başarılı olabilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek için sanatçının sürekli kendini yenilemesi, kültürel alt yapısını geniş tutması, gelişmesi için her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir. Aksi halde, işsiz kalma riski söz konusudur.

Topluma bir takım mesajlar vermek amacıyla, yaşanılan veya tecrübelerden hareketle yaşanılacağı düşünülen sosyal, kültürel, ekonomik vb. olayların yorumlanmasıyla ortaya konulan eser içeriğindeki kişiliklerin seyirci veya dinleyicilere yansıtılması sanatın toplumsallaşma sürecinde ve toplumun olaylara bilinçli yaklaşımında ipuçları vermesi açısından çok önemli bir yeri vardır. Bu denli güçlü eğitici rolü olan bu sanat dalı, sinemacılığın gelişmesi, televizyon ve radyoda da yerini bulmasıyla çok geniş ve çok yönlü çalışma alanına sahip olmuştur.

Oyuncular: devlet tiyatroları, büyük şehir belediyelerine bağlı şehir tiyatroları ve özel tiyatrolar ile TRT, özel radyo ve televizyonlarda, film şirketlerinde video kuruluşlarıyla, reklamcılık sektöründe (çeşitli sanat dallarında, dergi ve gazetelerin sanat bölümlerinde) çalışabilir veya kendi kadrolarını oluşturarak tiyatrolarını kurabilirler (oyun yazarlığı yeteneği olanlar tiyatro metni, dramatik metin yazabilirler).

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Tiyatro bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlgili üniversitelerin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

“Turizm Animasyonu” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Tiyatro” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere: Tiyatro Kuramları, Çizimli Tiyatro Mekan Bilgisi, Sahne Bilgisi, Türk Tiyatro Tarihi, Dünya Tiyatro Tarihi, Sahne Çalışması, Tiyatroya Başlangıç ve Metodoloji, Dramatik Yazarlık, Eleştiri-İnceleme, Tiyatro Yönetimi, Geleneksel Kaynaklar, Oyun Yönetmenliği, Hareket ve Emprovizasyon, Konuşma ve Ses Eğitimi gibi alan derslerinin yanı sıra, Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri verilmektedir.

Öğrenciler okuldaki eğitimleri süresince, uygulamaya yönelik sahne çalışmalarının yanı sıra, tiyatrolarda da görev alabilmektedirler.

Tiyatro usta-çırak ilişkisiyle gelişen, tecrübeye dayalı bir meslektir. Özellikle, her oyun öncesi yapılan prova çalışmaları ve ilgili inceleme ile araştırmalar eğitim niteliği taşımaktadır,

Öğrencilerin ileride seçecekleri mesleklerde başarılı olabilmeleri için oyun yazarlığı, eleştirmenlik, sahne uygulaması, sahne tasarımı ve oyunculuk konularında eğitim ve uygulama yapılmaktadır. Her yıl, birkaç temsilci bu uygulamalardan örnekler sergilemektedir. Tiyatro sanatı üzerine ekol ve üslup araştırmaları, tiyatro toplulukları, yönetmenler, oyuncular ve yazarlar hakkında monografik çalışmalar, seyirci araştırmaları, geleneksel ve çağdaş Türk tiyatrosu üzerine tez çalışmaları yapılmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için H-Ek Bilgilere bakınız.)

MESLEKTE İLERLEME

Kendilerini yetiştirme çabası içindeki oyuncular, başarı göstermeleri halinde büyük oyunların kadrolarında yer alabilir veya kendi kadrolarını oluşturabilirler.

Dram, trajedi veya komedi türü oyunlarda uzmanlaşabilirler.
Devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda “Rejisör”, “Yönetici” , “Teknik Eleman” konumuna geçebilirler.

BENZER MESLEKLER:Opera sanatçısı, Pandomimci, Rejisörlük, Şovmenlik, Yönetmenlik, Oyun Yazarlığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan “Öğrenim ve Harç Kredisi” alınabilir.
Ayrıca, öğrenimleri süresince sahnelenen oyunlarda görev almaları halinde, öğrenciler rolleri ve ilgili diğer çalışmaları (prova, inceleme, araştırma) karşılığında belli bir kazanç elde edebilmektedirler.
Oyuncular: devlet tiyatroları, büyük şehir belediyesi şehir tiyatroları, TRT gibi kamuya ait kurumlarda sözleşmeli olarak görev almaları halinde, meslekteki tecrübeleri ve başarıları doğrultusunda asgari ücretin 4 ila 6 katı arasında bir ücret almaktadırlar. Bu ücrette, her yıl Kültür Bakanlığı’nca belirlenen oranlarda değişiklikler söz konusudur. Sözleşmeli olarak bu kuruluşların kadrolarında yer almayanlar ise yevmiye karşılığı (günlük, haftalık, oyun başı vb.) çalışmaktadırlar.

Oyuncuların: özel tiyatrolar, film şirketleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, ücretleri işverenle yapmış oldukları anlaşmalarla, tecrübeleri, oyunda aldıkları roller göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

TİYATRO (OYUNCULUK)

Mevcut Bölümler : Tiyatro (Oyunculuk)
Alacağı Unvan : Aktör, Aktris
ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek
Eğitim Süresi : 4

Tiyatro programının amacı, tiyatro alanında çalışacak sanatçılar yetiştirmek. Tiyatro programında öğrencilere sahne bilgisi, tiyatro tarihi, sahne çalışması, tiyatroya başlangıç ve metodoloji, dramatik yazarlık, eleştiri-inceleme, tiyatro yönetimi, geleneksel kaynaklar, oyun yönetmenliği, hareket ve emprovizasyon, konuşma ve ses eğitimi gibi alan dersler okutulmaktadır.

Tiyatro programında okumak isteyen bir öğrencinin tiyatro sanatına ilgi duyması, duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilmesi, titiz, dikkatli bir kişilik yapısına sahip olması gerekir. Ayrıca bu öğrencilerin, tiyatro dışı sanatlarla da ilgilenmesi, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında kendilerini yetiştirmiş

olması, sağlam bir Türkçe bilgisi ve genel kültüre sahip olmaları beklenir.

Tiyatro bölümü mezunları devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda erkekler “Aktör” bayanlar “Aktris” unvanı alırlar. “Oyuncu”, “Rejisör”, “Yönetici”, “Teknik Eleman” (Dekorcu-Kostümcü vb.) unvanları ile çalışabilirler.

Mezunlar, televizyon şirketlerinde, sinema alanında ve çeşitli sanat dallarında, dergi ve gazetelerin sanat bölümlerinde iş bulabilirler, bağımsız olarak çalışabilirler. Oyun yazarlığına yeteneği olanlar, yalnızca tiyatro metni yazmakla kalmayıp her türlü dramatik metin (reklam, televizyon, radyo, video, sinema) yazma olanağı bulabileceklerdir. Mezunların kazanç durumları çalışacakları kurumun sözleşme durumuna göre saptanır.

TİYATRO (DEKORA-KOSTÜM)

Mevcut Bölümler : Tiyatro (Dekor-Kostüm)
Alacağı Unvan : Tiyatro Yöneticisi
ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek
Eğitim Süresi : 4

Tiyatro (dekor-kostüm) programının amacı, tiyatro, opera, sinema gösterilerinde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorlarını tasarlayıp uygulayacak teknik sanatçıları yetiştirmek. Tiyatro (dekor-kostüm) programında, temel sanat eğitimi, teknik resim, perspektif, dekor tasarım, kostüm tasarım, sahne aydınlatma tekniği, boyama tekniği, uygarlık tarihi, sanat tarihi, çağdaş sanat ve yorumu gibi dersler okutulmaktadır.

Tiyatro (dekor- kostüm) programında okumak isteyen bir öğrencinin tiyatro sanatına ilgi duyması, duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilmesi, el ve göz uyumuna sahip, ayrıntılara dikkat eden, titiz bir kişilik yapısına sahip olması gerekir. Ayrıca bu öğrencilerin, tiyatro dışı sanatlarla da ilgilenmesi, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında kendilerini yetiştirmiş olması, sağlam bir Türkçe bilgisi ve genel kültüre sahip olmaları beklenir. Program özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Tiyatro (dekor-kostüm) bölümü mezunlarına “Tiyatro Yöneticisi” unvanı verilir. Dekor-Kostüm Tasarımcısı olarak görev yaparlar. Dekor-Kostüm tasarımcısı, oynanacak eserde sanatçıların rollerini ve eserdeki olayın geçtiği dönemin yasayışını inceler ve o eserde kullanılması gereken giysi, saç, eşya vb. modellerini belirler, tasarladığı modeller için gerekli malzemenin sağlanması ve bunların atölyede yapılması için gerekli çalışmaları yürütür. Mezunlar, resmi ve özel tiyatrolarda, film veya televizyon şirketlerinde görev alabilirler.

Mevcut Bölümler : Tiyatro (Dekor-Kostüm)
Alacağı Unvan : Tiyatro Yöneticisi
Sınav Türü : YGS + Özel Yetenek
Eğitim Süresi : 4

Tiyatro (dekor-kostüm) programının amacı, tiyatro, opera, sinema gösterilerinde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorlarını tasarlayıp uygulayacak teknik sanatçıları yetiştirmek. Tiyatro (dekor-kostüm) programında, temel sanat eğitimi, teknik resim, perspektif, dekor tasarım, kostüm tasarım, sahne aydınlatma tekniği, boyama tekniği, uygarlık tarihi, sanat tarihi, çağdaş sanat ve yorumu gibi dersler okutulmaktadır.

Tiyatro (dekor- kostüm) programında okumak isteyen bir öğrencinin tiyatro sanatına ilgi duyması, duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilmesi, el ve göz uyumuna sahip, ayrıntılara dikkat eden, titiz bir kişilik yapısına sahip olması gerekir. Ayrıca bu öğrencilerin, tiyatro dışı sanatlarla da ilgilenmesi, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında kendilerini yetiştirmiş olması, sağlam bir Türkçe bilgisi ve genel kültüre sahip olmaları beklenir. Program özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Tiyatro (dekor-kostüm) bölümü mezunlarına “Tiyatro Yöneticisi” unvanı verilir. Dekor-Kostüm Tasarımcısı olarak görev yaparlar. Dekor-Kostüm tasarımcısı, oynanacak eserde sanatçıların rollerini ve eserdeki olayın geçtiği dönemin yasayışını inceler ve o eserde kullanılması gereken giysi, saç, eşya vb. modellerini belirler, tasarladığı modeller için gerekli malzemenin sağlanması ve bunların atölyede yapılması için gerekli çalışmaları yürütür. Mezunlar, resmi ve özel tiyatrolarda, film veya televizyon şirketlerinde görev alabilirler.[/wptab]

[wptab name=’Oyunculuk Bölümünün Olduğu Okullar’]

TİYATRO Okulları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ
http://www.humanity.ankara.edu.tr/tiyatro_sayfasi.html

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
www.beykent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
www.bilkent.edu.tr

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
www.gsf.comu.edu.tr

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
www.maltepe.edu.tr

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
www.sdu.edu.tr

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
www.neu.edu.tr

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
www.yeditepe.edu.tr[/wptab]

[end_wptabset]
[end_wptabset]

Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü

[wptab name=’Sahne, Dekor Ve Kostumleri Bölümü’]

DEKOR VE KOSTÜM SANATÇISI/TASARIMCISI


TANIM
Tiyatro, opera, sinema gibi gösterilerde rol alan sanatçıların giysilerini ve sahne dekorlarını tasarlayıp uygulayan kişidir.

GÖREVLER
Dekor ve kostüm sanatçısı;
– Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme özgü giysi, saç ve eşya modellerini belirler,
– Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç modellerini tasarlar. Bunu yaparken eserde rol alan sanatçıların rollerini ve tiplerini dikkate alır,
– Tasarladığı modeller için gerekli malzemeyi sağlar,
– Sahne dekorları, kostümleri, makyaj, peruk yapılan atölyelere, hazırladığı çizimleri iletir ve yapılışını izler,
– Sahne teknik provalarını, ışık provalarını ve genel provaları izler, kendi branşına giren konuları bu provalarda denetler,
– Sahne teknik provalarını, ışık provalarını ve genel provaları izler ve denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Çeşitli kostüm model çizimleri, saç modelleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Dekor ve kostüm sanatçısı /tasarımcısı olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– Zihinde çeşitli tasarımlar yaratabilme ve bunları çizimle ifade edebilme yeteneklerine sahip,
– Güzel sanatlara ve tiyatroya ilgili,
– Başkaları ile iletişim kurabilen,
– Sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dekor ve kostüm sanatçıları/ tasarımcıları, bürolarda, meslektaşları ile bir arada çalışırlar. Çalışmalarını uygulama atölyelerindeki teknik elemanlarla birlikte yürütürler. Dekor ve kostümlerin tasarımı ve yapımı sırasında çalışmalar gündüz saatlerinde yürütülür, eserin oynandığı dönemlerde gece de çalışmak bazen de turnelere katılmak gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dekor kostüm sanatçıları /tasarımcıları;
– Devlet tiyatro, opera ve balelerinde,
– Özel tiyatrolarda,
– Özel film şirketlerinde, televizyon kanallarında,
– Moda ve reklam şirketlerinde
görev alabilirler.
Dekor ve kostüm dalından mezun olanlar son yıllarda sayısı artan televizyon kanallarında dekoratör, film şirketlerinde sanat direktörü olarak iş bulabilmektedirler. Tiyatro, opera ve bale sanatlarını halkımıza sevdirmek amacı ile Devlet tiyatrolarının, opera ve balelerinin küçük illerde de örgütlenmesine çalışılmaktadır. Bu gelişmeler devam ederse yakın gelecekte bu alanda çalışan kişilere duyulan gereksinim de artacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi “Tiyatro (Dekor ve Kostüm)” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılarak her üniversitenin özel yetenek sınavına girilebilmesi için gerekli olan kendisinin belirlediği baraj puanı almaları ve üniversitelerce yapılan özel yetenek sınavında başarılı oldukları takdirde mesleğin eğitimine başlayabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Temel Sanat Eğitimi, Teknik Resim, Perspektif Temel Tasarım, Desen Kostüm Tasarımı, Dekor Tasarımı, Aydınlatma Tekniği, Kostüm Teknolojisi, Dünya Drama Tarihi, Üslup Kostüm Tarihi, Çağdaş Sanat ve Yorumu gibi dersler okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

 • Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
 • Çalıştığı işyerinde daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler.
 • Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi etkileyen önemli bir etkendir.
  BENZER MESLEKLER: Dekoratör, İç Mimar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 • Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından faydalanırlar.
 • Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı kredi, burs ve yurt imkanlarından da yararlanabilirler.
 • Ödenekli tiyatrolarda başlangıç ücret asgari ücretin 4 katı dolaylarındadır. Özel televizyon ve film şirketlerinde yapılacak işin niteliğine ve kapsamına göre ücret elde etmek mümkün olabilir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili Eğitim Kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
 • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sahne Dekorlari ve Kostümü Bölümü, günümüz kosullarina cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri türünde, karnaval, festival vb. alanlarda çalisacak sahne dekoratörü, kostümcüsü, hareketli üç boyutlu biçim tasarimcisi ve sanat yönetmenleri yetistirmeyi amaçlamaktadir.

Sahne Dekoru Sanat Dali, Sahne Kostümü Sanat Dali, Kukla ve Gölge Oyunu Sanat Dali’nin ortak 4 yillik egitim programlarinin sonucunda mezun olan ögrenciler günümüz kosullarina cevap verebilecek nitelikte, Devlet Tiyatrolari, Devlet Opera ve Balesi, Belediyeye bagli ödenekli Sehir Tiyatrolarinda Sahne Dekor ve Kostüm Tasarimcisi olarak görev aldiklari gibi yine özel ve devlet tiyatrolarinda, sinema ve reklam sektöründe, vitrin ve fuar dekorlarinda, festival, tören, milli bayramlar ve açilislarda çevre düzenlemelerinde dekor ve kostüm tasarimcisi ve sanat yönetmeni olarak da görev yapmaktadirlar. Bölüm 3 Ana Sanat dalından oluşmaktadır.

SAHNE DEKORU SANAT DALI
Ögrencinin sahne dekorunun her dalinda uzmanlasmasini saglayan bu sanat dali egitimin ikinci yilinda baslar.

SAHNE KOSTÜMÜ SANAT DALI
Ikinci yilda baslayan bu sanat dali, ögrencinin sahne kostümünün her türünde uzmanlasmasini amaçlar.

KUKLA VE GÖLGE OYUNU SANAT DALI
Bu sanat dali, klasik kukla uygulamalarindan baslayarak ögrencinin her türlü üç boyutlu biçimi gelistirebilmesini ve günümüzün ihtiyaçlarina cevap verebilecek çagdas, özgün kuklalar konusunda uzmanlasmasini saglar.

Bölümünün Bulunduğu Fakülteler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

Güzel Sanatlara Dikey Geçiş

Bir Çok arkadaşımızın takıldığı veya cevabını bulamadığı konulardan bir tanesi de ön lisans’tan güzel sanatlara lisans bölümlerine DGS ile geçişin yapılıp yapılamadığı veya dikey geçişin nasıl yapıldığıdır. Güzel sanatlara DGS ile Güzel sanatlara geçiş yapabilirsiniz. özel yetenek sınavlarına girmek zorunda değilsiniz. ancak yerleştikten sonra fark derslerini verme zorunluluğunuz vardır.

bu konuda aklınıza takılanlar olursa yorum atabilirsiniz.

Müzik Öğretmenliği Hakkında Bilgi

[wptab name=’Müzik Öğretmenliği Bölümü’]

MÜZİK ÖĞRETMENİ
__________________
TANIM
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda, öğrencilere ya da yetişkinlere, müzik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Müzik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Müzik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.
– Piyano, org, keman, saz, klasik gitar, flüt, mandolin, ney gibi müzik aletlerini kullanabilir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müzik öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe,
– Gelişmeye elverişli bir müzik kulağına sahip,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müzik öğretmeni, sınıfta ve müzik odasında görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müzik öğretmeni olarak çalışırlar. Koro, Çalgı ve Çalgı Toplulukları, Dini Musiki, Çalgı Bakımı ve Onarımı, Sanat Sosyolojisi, Sanat Eserlerini İnceleme, Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği, Müzik Tarihi, Grupla Çalışma Teknikleri, Müziksel İşitme ve Okuma, Orkestra, Piyano-Çalgı konularında ders verirler.
– Yetenekli kişilere özel müzik dersleri de verebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin eğitim fakültelerinin “Müzik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) girmek ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca fakültelerin Müzik ve Müzikoloji ( Müzik Bilimleri ), Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarları’nın Temel bilimler, Kompozisyon, ses Eğitimi, Müzik Bilimleri, Çalğı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano), Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere, müzik alanında kurumsal ve uygulamalı çeşitli derslerin yanı sıra, ortak dersler ve öğretmenlik formasyonu dersleri verilmektedir. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Çalıştıkları okulda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapabilirler.
– 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler.
– MEB’ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.
[/wptab]

[wptab name=’aa’]

Marmara Atatürk eğitim Fakültesi
Kocaeli Eğitim Fakültesi
İzmir Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi
Çanakkkale 18 Mart Eğitim Fakültesi
Bilkent Eğitim Fakültesi
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi
Adnan Menderes Eğitim Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim fakültesi
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim fakültesi
Balıkkesir Üniversitesi Eğitim fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim fakültesi
Dicle Üniversitesi Eğitim fakültesi
Erciyes Üniversitesi Eğitim fakültesi
Erzincan Üniversitesi Eğitim fakültesi
Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi
Gaziantep Üniversitesi Eğitim fakültesi
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim fakültesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim fakültesi
Muğla Üniversitesi Eğitim fakültesi
Niğde Üniversitesi Eğitim fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi
Selçuk Üniversitesi Eğitim fakültesi
Trakya Üniversitesi Eğitim fakültesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim fakültesi
www.guzelsanatlarfakultesi.com[/wptab]

[end_wptabset]

[end_wptabset]

 

Dramatik Yazarlık Bölümü

DRAMATİK YAZARLIK

2004 yılında kurulan Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı anasanat dallarını içerir. Tiyatronun bu alt dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi, 3. ve 4. sınıftan itibaren ortaklaşa yaratılan tiyatro yapımları aracılığıyla öğrencilerin profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Sahne Sanatları Bölümü öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kocli.Ünv.. g.s.f den Alıntıdır.

Dramatik Yazarlık Bölümünün Olduğu Fakülteler

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yakındoğu Üniversitesi ( Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Alan Bölümler )
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi