1.Yunus Ensari Resim Yarışması (Ödüllü)

Sanata verdiği önemi bünyesinde yer alan Sanat Merkezi ile ortaya koyan Taurus AVM, Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ensari adına, 18-40 yaşları arasında tüm T.C. vatandaşlarının katılabileceği bir resim yarışması düzenliyor.

Platform A Sanat Galerisi ve Taurus AVM’nin birlikte düzenleyeceği “1.Yunus Ensari Resim Yarışması”nın eser başvuru tarihi 18-24 Ekim 2014. Genç sanatçılara destek olmayı ve sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen Taurus AVM ve Platform A’nın birlikte düzenleyecekleri yarışmanın gelenekselleştirilerek Türk resim sanatına verilen desteğin sürekli ve kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

1-yunus-ensari-yarismasi-afis

 

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Fevzi Karakoç

1947 yılında Çankırı’da doğdu. 1968-1972 yılları arasında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda eğitim aldı. 1979 yılında Uluslararası Salzburg Yaz Akademisi’ne katıldı. 1983 yılında özgün baskı dalında Sanatta Yeterlilik Derecesini aldı. 1986 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör oldu. Ocak 2002 tarihine kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalıştı. Şubat 2002 tarihinden itibaren ise Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Zafer Gençaydın

1941 yılında Ankara’da doğdu. 1959 yılında Malatya Akçadağ İlköğretmen Okulu’nu, 1965 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’nü bitirdi. 1977 yılında Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümü’ndeki eğitimini “meisterschüler” ünvanı alarak tamamladı. 1978 – 1983 yılları arasında Gazi Üniversitesi Resim – İş Bölümü’nde görev yaptı. Kuruluşundan bu yana Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde görev yapmakta olan sanatçı, 1994 yılında Profesör olmuştur. Ayrıca iki dönem fakülte dekanlığı yapmıştır. Birçok müzede eserleri yer alan sanatçı, çok sayıda kişisel sergi açmış, yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katılmıştır. Üç kitabı vardır ve çok sayıda deneme – araştırma yazıları yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Tansel Türkdoğan

1966 yılında Antakya’da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim – İş Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Yüksek Lisans, 1993 yılında ise Sanatta Yeterlilik Derecesini aldı. 1989 yılından itibaren ODTÜ’de sırası ile Asistan Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Doçent oldu, 2000 yılında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığı’na atandı. 2004 yılında Profesör oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atandı ve bu görevini 2008 yılı Ağustos ayına kadar sürdürdü. Sanatçı, 1989 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Gürcistan ve Tunus’ta birçok üniversiteler ve galerilerde çalışmalar yaptı, workshoplara ve grup sergilerine  katıldı. “Çağdaş Sanat” adlı bir kitabı bulunan Türkdoğan, bugüne kadar 22 kişisel sergi açmış, çok sayıda karma sergiye katılmış, ulusal ve uluslararası sempozyumlara, bienallere çalışmaları, proje ve bildirileri ile katılmış, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Çeşitli sanat dergilerinde ve günlük gazetelerde yazılar yazmıştır. Koridoor sanatçıları arasında yer almaktadır. Sanatçı, halen ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen

1946 yılında Adana’da doğdu. 1967 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi ve 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak Avrupa’ya ihtisas yapmaya gönderildi. 1976 yılında Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Aynı akademide sanat eğitimi konusunda ihtisas yaptı. 1976 – 1983 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Türk Resminde Ankaralı Sanatçıların Etkinliği” konulu tez çalışması ile doktora yaptı. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna ve Heykel Bölümü Başkanlığı’na atandı. 1985 yılında Doçent oldu ve Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü Başkanı seçildi. 1991 yılında yine Hacettepe Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 1992 yılında aynı üniversitenin Resim Bölümü’nde Profesörlüğe atandı. 1997 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı ve halen Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olarak Yeditepe Üniversitesi’nde görevini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Sait Rüstem

Azeri asıllı sanatçı, 1956 yılında Gürcistan’da doğdu. 1979 yılında Azerbaycan Gence Pedagoji Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1996 – 1998 yılları arasında Azerbaycan Bilimler Akademisi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Şehir Mimarisi’nde Anıt ve Heykellerin Yeri” konulu tez çalışması ile doktorasını tamamlamış ve sonrasında aynı okulda Doçentlik ünvanını almıştır. 1989 yılında Sovyetler Birliği Ressamlar İttifakı, 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Ressamlar İttifakı ve 2001 yılında Uluslararası UNESCO Rusya Ressamlar İttifakı üyesi olmuştur. 1985 – 1992 yılları arasında Azerbaycan’da çalışmış ve anıtsal birçok eser meydana getirmiştir. Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılmıştır. 1992 yılında T.C. Kültür Bakanlığı’nın daveti üzerine Türkiye’ye gelmiştir ve halen çalışmalarına Türkiye’de kendi atölyesinde devam etmektedir.

Yalçın Gökçebağ

1944 yılında Denizli’nin Çal İlçesi’nde doğdu. 1958 yılında Çapa Resim Semineri’ne katılmış, 1963 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990 yılında ODTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok kişisel sergi açmış ve çok sayıda karma sergiye katılmıştır. Sanatçı, uzun yıllardır birlikte çalıştığı, birçok yurtiçi – yurtdışı organizasyonlara, fuarlara beraber katıldığı Armoni Sanat Galerisi bünyesinde yer alan atölyesinde eserlerini üretmeye devam etmektedir.

 

Bir Cevap Yazın