SANAT VE SANATÇILARLA İLGİLİ SÖZLER
*Sanatı anlamak için önce bütün sanatların kaynağı olan hayatı anlamak, öğrenmek gerekir.Yine hayatı ve sanatı anlamak için herşeyin temeline, doğaya inilmelidir. Eliel Zaarınen
*Sanatın kalitesi kültür kalitesinin şaşmaz bir gösterisidir.
*Sanat, insanca yaşamanın bir görüntüsüdür.
*Sanat, insanın içindedir. İnsan gelişirse o da gelişir.
*Doğada sanat,sağlıkla eşdeğer anlam taşır.Sanatın eksikliğide sağlıksızlıkla eşdeğerdir.
*Sanat hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.
*Ölümsüz sanat diye bir şey varsa,o zaman sanata inancı yok etmek de onu öldürmeyecektir. Wieland Herzfelde
*Sanatçı, göz ve kulağını bize ödünç verir. İspanyol Atasözü
*Sanatın düşmanı bilgisizliktir.Ben Johnson
*Sanatı ustadan öğrenmeyen öğrenemez.Türk Atasözü
*Eğer dünya açık, aydınlık olsaydı sanat olmazdı.Albert Camus
*Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler.Schiller
*Sanatçıya iki göz yetmez.Lamartine
*Sanat doğada gizlidir;Onu oradan çıkarabilecekler,ona sahip olurlar. Albrecht Dürer
*Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. Albrecht Durer
*Sanat uzun,hayat kısadır. Goethe
*Bütün sanatlar Allah vergisidir. Waldis
*Sanat, bizi Allah'a götüren bir köprüdür. Ebers
*Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.Aristophanes
*Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O, ancak ruhun dışarıya
vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır. E.G. Benite
*Sanat, sanat içindir.Victor Cousin
*Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. Oscar Wilde
*Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Balzac
*Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.Edgar Desas
*Tenkit kolay, sanat güçtür. Destouches
*Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır .
*Sanat insanın kendi insanlığını tanımasıdır.Herbert Reat
*Güzel olan her şey insanın hafızasından kaybolabilir, fakat sanatta asla . Leonardo da Vinci
*Sanatın görevi doğayı kopya etmek değil, doğayı anlatmaktır. Balzac.
*Her sanat eseri,yaşanmış bir heyecanın,duygusal karşılığıdır. M.Denis.
*Bir sanat eserini kendi devrinin espirisinden ayırmak saçmalıktır. Lionello Veturı
*Sanat düzendir. Seurat
*Sanat Eğitimi, biçim oluşturan düşünme etkinliğidir.Sanat ve eğitim, düşünmeye dayanmalıdır. Paul Klee
*Sanatta yenilikçi kuramların eşsiz ve benzersiz olduğu hakkındaki iddialara yol açan şey, bu kuramların geleceği haber veren bir niteliğe sahip olmalarıdır. Frank Kermode 1966
*Ritim bir sayı değildir. Biz onu sanat anlatımının aracı olarak kullanırız. Guilord
*Sanatta bütün içinde ritmi sezmek, yapmaktan kolaydır.Herbert Read
*Sanat, bir haz, bir avuntu ye da eğlence değildir;Çok yüce bir şeydir. Sanat insanların bilincini ve aklını, duygu alanına aktaran bir insanlık yaşamı organıdır. Tostoy
*Birçok sanatçı, evreni görerek ve onun içine daha derinlemesine girerek, önceki günün hala canlı tasarımını yıktıkları için karşı çıkıcı olurlar. Kazmir Maleviç
*Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse,bilinmelidir
ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır .H. Friedrich

alıntıdır.